Sponsoring

In maar liefst 11 kernen (groot en klein) van onze gemeente kunnen mensen terecht bij een locatie van de Bibliotheek Hoeksche Waard. Onze prioriteiten liggen bij het bevorderen van leesplezier voor kinderen, preventie van achterstanden zoals geletterdheid, digitale (basis)vaardigheden, onderwijs en zelfredzaamheid. Ook zetten wij actief in op het terugdringen van laaggeletterdheid en armoede en bevorderen we participatie en burgerschap.

Voor al onze activiteiten vragen we geen of maar een kleine bijdrage om de drempel om mee te doen zo laag mogelijk te houden voor alle inwoners van ons mooie eiland. Om dit te blijven doen en zelfs de activiteiten uit te breiden, kunnen we extra ondersteuning goed gebruiken. We zijn dan ook op zoek naar bedrijven en particulieren die ons financieel of met materiaal willen ondersteunen. 

Particulier sponsor

  • Vrijwillige donatie: bedrag doneren, digitaal of contant.
  • Steun ons met een bedrag van € 40,- en krijg een strippenkaart voor het lenen van 10 materialen en een gratis boekentas
  • Word vriend van de Bibliotheek voor ≥ € 50,- per jaar en krijg al het bovenstaande en een meet & greet met een bekende schrijver. 

Meer informatie

Zakelijk sponsor

Vind jij het bestaan van de Bibliotheek belangrijk en draag je ons een warm hart toe?

Wij zijn ontzettend blij met jouw steun voor welk bedrag dan ook. Als dank voor jouw steun bieden wij verschillende pakketten aan met tegenprestaties vanuit de Bibliotheek. 

Meer informatie

Wij bedanken voor hun steun

Schenken met belastingvoordeel - ANBI

De Bibliotheek Hoeksche Waard heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) als culturele instelling. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, volgens de laatste regelgeving.

Ga naar Belastingdienst